Artikler

Halve Norge med muskelplager August 28 2012, 0 Comments

Seks av ti nordmenn over 15 år har hatt muskel- eller skjelettplager i løpet av de siste to årene. Det utgjør mer enn to millioner personer, og kvinner er mest utsatt.

 

Plager fra muskel og skjelett er den klart dominerende årsak til uføretrygd i Norge. Tall fra Rikstrygdeverket viser at antall uføretrygdede med slike plager er økende. Denne type plager er også blant de hyppigste årsakene til langtidssykmeldinger. Samlet sett koster plager fra muskel og skjelett, samfunnet milliardbeløp årlig. Og det verker mye fra muskler og skjelett hos Ola og Kari, viser en ny meningsmåling MMI har gjennomført blant mer enn 1000 nordmenn over 15 år. Den omfattende undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Norsk fysioterapeutforbund, og gjennomført i februar i år.