Artikler

Fett er sunt! May 24 2014, 0 Comments

Fett har flere oppgaver i kroppen, blant annet funksjoner som:

 • energilager
 • isolasjon for varmetap
 • beskyttelse for indre organer
 • essensiell komponent i hjerne og nervevev
 • øker opptaket av fettløselige vitaminer fra tarmen
 • sentral komponent i alle kroppens cellemembraner.

Omega-3-fettsyrene gjør cellemembranen mer flytende, for fettsyrene inkorporeres nemlig i den og kan omsettes til svært potente signalstoffer som kan løslates fra membranen og virke lokalt i kroppen. Cellemembraner har også en viktig funksjon ved å regulere transporten av næringsstoffer, hormoner og kjemiske signaler inn og ut av cellene. Når cellemembraner er er flytende er de mer gjennomtrengelige, og tillater stoffer og andre signalmolekyler å trenge lettere inn i cellens cytoplasma.

Dette gir effekter som økt proteinsyntese, forbedret insulinfølsomhet og økt leptinproduksjon – faktorer som igjen kan ha en effekt på lipolyse.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at 1–2 % av det daglige energiinntaket skal komme fra omega-3-fettsyrer, men jeg mener det gjerne kan være større. Se også disse artiklene:

Fordelene med omega-3-fettsyrer er langt flere enn økt fettforbrenning, men det er jo en grei ekstra bonus, ikke sant?

Ordliste

 • EPA – eikosapenaensyre. Omega-3-fettsyre med 20 karbonatomer og fem dobbeltbindinger.
 • DHA – dokosahekasensyre. Omega-3-fettsyre med 22 karbonatomer og seks dobbeltbindinger.
 • PPARa – peroksisome proliferator-activated receptor-alpha
 • SREBP1c – sterol regulatory element binding protein
 • LPL- lipoprotein lipase
 • FAS – fatty acid syntase
 • G3PDH – glyserol-3-fosfat dehydrogenase 

Oksidasjonsnivå i marine omega-3 produkter tilgjengelig for norske forbrukere September 26 2013, 0 Comments

Marine omega-3 (n-3) oljer til humant konsum baseres hovedsakelig på fiskeolje, men også olje fra sel, krill, hai og musling.

Disse oljene inneholder de høyt flerumettede fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokoseheksaensyre (DHA). Konsentrasjonen av disse fettsyrene varierer i oljer fra ulike arter, og i tillegg er konsentrasjonen av n-3 forskjellig avhengig av geografisk opprinnelse. Fisk med opprinnelse i Sør-Amerika/Nord-Afrika har et høyere n-3 innhold enn fisk fanget i Nord-Europa.

I tillegg produseres det oljer med et oppkonsentrert innhold av EPA og DHA. Høy konsentrasjon av disse fettsyrene gjør marine n-3 oljer utsatt for oksidasjon.

Myndighetene setter ingen krav til maksimum tillatt nivå av oksidasjonsprodukter i n-3 produkter som selges til forbruker. I europeiske farmakopømonografier angis oksidasjonskrav for fiskeoljeproduksjon.

Flere fiskeoljeprodusenter har gjennom Global Organization for EPA and DHA omega-3s (GOED) deltatt i utarbeidelsen av en frivillig monografi som setter
strengere grenseverdier for oksidasjon i n-3 oljer og i n-3 produkter. Nivået av oksidasjonsprodukter i n-3 produkter som selges kommersielt er ikke kjent.
Hensikten med denne studien var å kartlegge nivå av oksidasjonsprodukter i marine n-3 produkter som var tilgjengelig for forbruker, og å sammenligne nivået av oksidasjonsprodukter med grenseverdier i farmakopø og GOEDs monografi.

Høsten 2009 ble 113 marine n-3 produkter kjøpt inn.

Femtisju produkter ble ekskludert fra analyser av oksidasjonsprodukter fordi tilsetningsstoffer i produktene interfererte med analysemetodene. Resultater for innhold av primære og sekundære oksidasjonsprodukter, angitt som peroksidverdi (PV) og anisidinverdi (AV), samt beregning av total oksidasjonsverdi
(TOTOX-verdi), er presentert for 56 n-3 produkter. Konsentrasjonen av EPA og DHA ble i tillegg analysert i samtlige n-3 produkter. 

Resultatene fra denne studien viser at:

28 av 56 n-3 produkter hadde PV over den europeiske farmakopøgrenseverdi

52 av 56 hadde PV over GOEDs grenseverdi

Ett produkt hadde AV over europeisk farmakopøgrenseverdi

To produkter hadde AV over GOEDs grenseverdi

Sju n-3 produkter hadde TOTOX-verdi over beregnet farmakopøgrenseverdi

33 hadde over GOEDs grenseverdi

Cirka halvparten av de oppkonsentrerte fiskeoljene og seloljene, samt sju av åtte fiskeoljer med opprinnelse i Sør-Amerika/Nord-Afrika, hadde PV over farmakopøens grenseverdi,

Samtlige haileveroljer og fire av fem nordeuropeiske fiskeoljer var innenfor farmakopøens grenseverdi.

Økende oksidasjonsnivå korrelerte med økende konsentrasjon av EPA og DHA.

Det var ingen forskjell i oksidasjonsnivå mellom innkapslede og flytende n-3 produkter.

Teksten er hentet fra MASTEROPPGAVE,Mat, ernæring og helse fra 2010.

For å lese hele rapporten trykk her.


Lider du av for høyt blodtrykk? February 08 2013, 0 Comments

Leger mener det rammer omkring 10 prosent av befolkningen.

Visste du at høyt blodtrykk er den største helserisikoen i verden? En studie som ble utført i fjor, viste at høyt blodtrykk tok livet av mer enn ni millioner mennesker verden over i 2010. Faktisk regnes det at omkring 10 prosent av den norske befolkningen har såpass høyt blodtrykk at de burde oppsøke lege.

Men hvordan skal du egentlig vite om du er blant disse?


Fettavleiringer i blodårene June 20 2012, 0 Comments

Fettavleiringer i blodårene oppstår når fett og kalsium blir lagret i blodåreveggen. Avleiringene oppstår gradvis, og avhenger i stor grad av livsstil og matvaner.

Hvis vi spiser for mye mettet fett og beveger oss for lite kan kolesterolnivået øke. Røyking påvirker også kolesterolnivået negativt.

LDL-kolesterol kalles "det dålige kolesterolet". Oksidert LDL øker risikoen for fettavleiringer i blodårene. Det er derfor viktig å få i seg nok antioksidanter for å nøytralisere de skadelige forbindelsene som oksiderer LDL.

Hvis vi spiser rett og sunt, reduserer inntaket av fett og mosjonerer omtrent 30 minutter hver dag, så motvirker vi fettavleiringer i blodårene og holder kolesterolet på riktig nivå.

Hva betyr et høyt kolesterolnivå?

Kolesterolnivået kan bli høyt ved at vi slurver med mat og mosjon. Det innebærer at det har oppstått en overproduksjon av kolesterol i kroppen, og overskuddet fester seg til blodårenes vegger. På sikt kan slike avleiringer forårsake trange blodårer.

Det finnes to hovedtyper kolesterol: LDL og HDL

HDL-kolesterolet kalles "det gode kolesterolet", og forhindrer fettavleiringer i blodårene gjennom å trekke ut kolesterolet fra veggene. Det er ønskelig med en høy HDL-verdi.

LDL-kolesterol blir kalt "det dårlige kolesterolet". Det består av kolesterolpartikler som er koplet til proteiner, og som sirkulerer i blodet. Det kan bli avleiret på blodårenes innside, og danne skorper som blir kalt for åreforkalkning. Lave nivåer av LDL er ønskelig.

Omega 3 hjelper kroppen med å holde blodårene rene og hindrer fettavleiringer

Omega 3 er godt for blodomløpet – ja for hele hjerte- og karsystemet. Ved å senke triglyseridverdiene, bidrar omega 3 til å rense opp i årene.

I disse grilltider kan men med stor fordel opprettholde eller øke daglig inntakt av omega 3, dvs. Kaldpresset Haiolje, Kaldpresset Sølvhaiolje eller Kaldpresset Multihaiolje.


Fiskeolje mot høyt blodtrykk March 20 2012, 0 Comments

Fiskeolje er bra for hjertet, bidrar til lavere triglyserider, redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, og kan redusere høyt blodtrykk, ifølge Mayo Clinic.

En studie fremhevet av American Heart Association (AHA), Morris et al, viste at fiskeolje redusert blodtrykk med 3,4 /2 mm Hg. En annen studie av Appel et al fant en enda mer betydelig reduksjon på 5. 5/3. 5mm Hg hos personer som hadde ubehandlet hypertensjon.

Hvordan virker det?

The Mayo Clinic sier at den effekten som finnes i studiene kommer fra omega-3 fettsyrer som finnes i fiskeolje .

Den inneholder dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA). Den DHA synes å ha en større effekt på å senke blodtrykket enn EPA.

Flere kliniske studier tyder på at dietter rike på omega-3 fettsyrene lavere blodtrykk hos personer med hypertensjon. En analyse av 17 kliniske studier med fiskeolje kosttilskudd funnet at inntak av 3 eller flere gram fiskeolje daglig kan redusere blodtrykket hos personer med ubehandlet hypertensjon. Doser dette høyt, men bør bare tas under ledelse av en lege.

Hjertesykdom

Rollen av omega-3 fettsyrer i hjerte-og karsykdommer er godt etablert. En av de beste måtene å forebygge hjertesykdom er å spise en diett lav på mettet fett og å spise matvarer som er rike på enumettet og flerumettet fett (inkludert omega-3 fettsyrer). Klinisk bevis tyder på at EPA og DHA (eikosapentaensyre og dokosaheksaensyre, den to omega-3 fettsyrer finnes i fiskeolje) bidra til å redusere risikofaktorer for hjertesykdom, inkludert høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Fiskeolje har vist til lavere nivåer av triglyserider (fettstoffer i blodet), og for å redusere risikoen for død, hjerteinfarkt, hjerneslag, og unormal hjerterytme hos personer som allerede har hatt et hjerteinfarkt. Fiskeolje synes også å bidra til å forebygge og behandle aterosklerose (åreforkalkning) ved å bremse utviklingen av plakk og blodpropper, som kan tette blodårene.

Store befolkningsstudier tyder på at å få omega-3 fettsyrer i kostholdet, først og fremst fra fisk, bidrar til å beskytte mot hjerneslag forårsaket av plakk og blodpropper i arteriene som fører til hjernen. Spise minst 2 porsjoner fisk per uke kan redusere risikoen for slag med så mye som 50%. Imidlertid kan høye doser av fiskeolje og omega-3 fettsyrer øker risikoen for blødning. Folk som spiser mer enn 3 gram omega-3 fettsyrer per dag (tilsvarer 3 porsjoner fisk per dag) kan ha høyere risiko for hjerneslag, en potensielt dødelig type slag som en arterie i hjernen lekkasjer eller hevelser.