Artikler

Psoriasis January 31 2013, 0 Comments

Man kjenner ennå ikke den nøyaktige bakgrunnen for at sykdommen oppstår. Selv om muligheten for å utvikle psoriasis ligger i genene dine, er det ikke sikkert du noensinne utvikler psoriasis.

Psoriasis er ikke smittsomt.

Sykdommen opptrer familiært, det vil si at det er større sannsynlighet for å utvikle psoriasis hvis det allerede er noen i familien som har sykdommen.  Bakgrunnen for dette er en meget komplisert arvegang som enda ikke er kartlagt, kombinert med en økt forekomst blant personer med bestemte vevstyper.