Bioteknologi

Medicmarine driver i samarbeid med bioteknologiselskapet Eco Marine A/S forskning, utvikling, produksjon og salg av naturlige produkter basert på marine råvarer.

Mangfoldet av organismer i havet er langt større enn på land. Bioteknologisk forskning har heller ikke kommet så langt i det marine miljø som ellers. Under havets overflate lever mange unike arter, som i liten eller ingen grad er utforsket med tanke på utnytting i næringssammenheng.

Marine organismer har ofte helt andre strategier for overlevelse enn organismer på land. Derfor har mange dyr i havet også molekylære strukturer som er svært annerledes enn de vi finner hos landdyr, noe som gjør dem veldig interessante – f.eks. i forbindelse med utvikling skin care produkter, helsekost og kosttilskudd.

Organismer som lever i kalde, polare havområder har egenskaper som gjør dem spesielt attraktive i ulike sammenhenger. F.eks. kan enzymer fra slike organismer drive kjemiske prosesser ved lav temperatur, og prosessen kan enkelt stoppes ved å heve temperaturen.

Studier av fosfolipider og antioksydanter fra marine biprodukter med tanke på anvendelser innen farmasøytisk industri. Biologiske effekter av marine fettstoffer.

Fremstilling av biokjemikalier/spesialprodukter (oljer, proteiner, kitiner og kitosaner etc.) fra marine biprodukter for anvendelser
innen ernæring/helsekost, kosmetikk, farmasi og bioteknologi, samt oppskalering av fremstillingsmetoder til industriell skala, er noen av de prosjekter Ecco Reker Havfruen står for og Medicmarine er involvert i.